Joga powięziowa

Wojciech Karczmarzyk

Wojciech Karczmarzyk jest pionierem w Polsce w zakresie Rolfingu oraz jogi powięzionej. Wojtek jest ceryfikowanym terapeutą metody Rolfing Integracja Strukturalna, nauczycielem jogi, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Integracji Strukturalnej.

Szkolenie w zakresie Rolfingu® odbywał w Londynie na British Academy of Rolfing Structural Integration oraz w Monachium na European Rolfing Assiociation e.V.
Wojtek ma ponad 20 letnie doświadczenie z jogą i medytacją. Jest jedynym w Polsce certyfikowanym nauczycielem jogi inspirowanej nauczaniem Vandy Scaravelli i Mary Stewart. Swoje kwalifikacje w tym zakresie zdobywał w Londynie, gdzie m. in. asystował w zajęciach Giovanniemu Felicioni. Od kilku lat prowadzi kursy nauczycielskie z zakresu jogi powięzionej w ujęciu integralnym.

Czym jest powięź?

„Ta, ciągle jeszcze tajemnicza, a do niedawna uważana za nieistotny element sieć jest, obok układu krwionośnego i limfatycznego, jednym z trzech systemów przenikających ciało w całości. Stanowi zarazem osnowę i wsparcie dla mięśni, organów i kości, a tym samym całości ciała ludzkiego, wpływając bezpośrednio na jego kształt i funkcje. Silnie unerwiona jest kluczem do percepcji, prawidłowej postawy i koordynacji ruchu.”

Czym jest joga powięziowa?

„Ciało staje się bramą do doświadczenia ostatecznej natury umysłu, gdy poczujemy i staniemy się świadomi jego bezruchu. Mowa staje się bramą, gdy usłyszymy wewnętrzną ciszę i staniemy się jej świadomi. Umysł staje się bramą, gdy rozpoznamy w nim przestrzeń i będziemy jej świadomi.”

(…) Praktykuj wszędzie, gdzie jesteś i cokolwiek robisz (…) Otwieraj się na wszystko, co zachodzi w tobie i dookoła ciebie. Witaj to wszystko okiem swojej uwagi. Wprowadzaj obecność w całe swoje życie.”

Swoją wiedzę popartą praktyką Wojtek zawarł w książce pt. „Joga Powięziona Integralnie”.

„Książka ta jest syntezą jogi ponad jej podziałami i przewodnikiem na drodze do przebudzenia i wewnętrznego rozwoju. Synteza jest czymś naturalnym, ponieważ różne nurty jogi istniały obok siebie i inspirowały się nawzajem poprzez tysiąclecia. Joga rozwijała się zarówno w buddyzmie jak i w hinduizmie. Ale czy jest coś takiego jak joga hinduistyczna czy joga buddyjska? I tak i nie? Budda Siakjamuni, którego nauki stały się podstawą buddyzmu narodził się w Indiach. Wpływ na jego idee mieli m. in. hinduscy jogini i asceci których tam spotkał. Ojciec współczesnej jogi hinduistycznej – Krishnamacharya – podróżował natomiast w poszukiwaniu swojego nauczyciela z Indii do Tybetu, w którym buddyzm zadomowił się w największej mierze na przełomie wieków. Jak widać z tych doświadczeń istota jogi sięga dużo głębiej niż przynależność etniczna lub kulturowa i przede wszystkim odnosi się nie do metody, ale do osoby mistrza. Najistotniejszy w jodze jest przekaz i bezpośrednie połączenie ucznia i nauczyciela. Jeśli w tym miejscu mielibyśmy się pokusić o ustalenie pochodzenia jogi powięziowej, określenia jej największych wpływów i związanej z nimi reinterpretacji, to moglibyśmy stwierdzić iż poza wpływem pracy powięziowej związanej z Rolfingiem (który sam był inspirowany m. in. jogą), oraz nauczaniem Vandy Scaravelli, jej najgłębsze korzenie sięgają Tybetu. To tam podróżował do swojego mistrza Krishnamacharya i tam zrodziła się jedna z najstarszych linii przekazu Jogi Tybetańskiej związana z praktyką dzogczen i stanu naturalnego, która jest moją największą duchową inspiracją.”

Instytut Jogi Powięziowej na Facebooku Harmonogram Instytutu Jogi Powięziowej

Książkę możesz zamówić poprzez strony:

Wiedza i mądrość tradycyjnej medycyny tybetańskiej może pomóc współczesnemu człowiekowi odkryć na nowo tradycyjne metody pozwalające na dokonywanie pozytywnych zmian w swoim życiu i zachowywanie dobrego zdrowia.
Będziemy wdzięczni za wsparcie tak szlachetnego celu.

Wspomóż fundację