Szkoła medycyny Sorig Bhumshi

Szkoła Czterech Nauk
Medycznych Wczesnej Tradycji

Szkoła Sorig Bhumshi została założona w 1988 roku przez nauczyciela medycyny Ragshi Tsultrima Sangye, w Norzingling Settlement w Dhorpatan, Baglung. Od tamtej pory służy ona ludziom z różnych miejsc, do których nie zdołały jeszcze dotrzeć nowoczesne udogodnienia, a zwłaszcza z Dhorpatan. Nawet dziś, miejsce to pozbawione jest transportu drogowego, telekomuniacji i służby zdrowia. Tsultrim Sangye niestrudzenie służył swoim pacjentom pomagając im zwalczać choroby, czy też stosując terapie ziołowe przedłużające ich życie, a także wykonując wszystkie niezbędne rytuały. Wreszcie bezinteresownie dokładał on starań, aby bez żadnych ograniczeń przekazać swoją wiedzę swoim uczniom.

Był szczególnie znany ze swoich niezrównanych umiejętności w leczeniu pacjentów nowotworowych, często odrzucanych przez nowoczesne placówki służby zdrowia. Oprócz mieszkańców dystryktu Baglung, odwiedzali go ludzie z Myagdi, Rukum i wielu innych dystryktów tygodniami wędrując pieszo, aby poddać się stosowanym przezeń terapiom. Jego niezrównana biegłość przyczyniła się do rozsławienia nauk medycznych Sowa Rigpa w całej ich rozciągłości. Jest on też autorem wielu artykułów na temat tych starożytnych nauk w licznych publikacjach.

Od 1990 roku Tsultrim Sangye zaczął spędzać zimy w Katmandu, lecząc pacjentów w dolinie i udzielając swoim przebywającym w tym mieście uczniom nauk z zakresu tradycyjnej medycyny tybetańskiej Sowa Rigpa oraz ucząc języków tybetańskich. W tym czasie udało mu się uzyskać zarówno dla swoich uczniów, jak i kolegów-nauczycieli wszystkie niezbędne przekazy mocy, przekazy i inicjacje od Jego Eminencji Yongdzina Rinponche.

W 1992 roku budynek szkoły został rozbudowany dzięki życzliwemu wsparciu finansowemu Pani Yvette Pottier z AIDE A L’enfance.”

 

Obiekty szkolne:

Fizycznie szkoła składa się z 2 domów studenckich, gabinetu do badań, kilku sal lekcyjnych, pracowni zielarskiej, pracowni komputerowej, sali do medytacji, magazynu medycznego, apteki, gabinetu masażu i kuchni. Pod względem pedagogicznym szkoła zapewnia naukę języka tybetańskiego na poziomie zaawansowanym oraz dogłębne studia astrologiczne i medyczne, głównie w oparciu o teksty Bhumshi oraz kilka podręczników Gyushi. Poza tym, zgodnie ze stwierdzeniem głoszącym, iż „choroby wymagają leków, a złowrogie wpływy wymagają rytuałów”, uczniowie zaznajamiają się z różnorodnymi praktykami rytualnymi mającymi rozpraszać szkodliwe energie, co również stanowi część treningu umysłu opartego na miłości i współczuciu. Jednocześnie uczniowie mają dostęp do kursów innych języków, głównie angielskiego i nepalskiego, aby mogli lepiej wykorzystywać swoją wiedzę. Studenci poznają również historię tradycyjnej medycyny Bonpo, a także praktyki stosowane w jej ramach w regionach Zhang Zhung, Tybetu i Himalajów. W celu poszerzenia wiedzy swych studentów, szkoła organizuje również wycieczki i inne wyprawy w teren.

 

Opieka socjalna:

Ogólnie rzecz biorąc, badania kontrolne i leki w klinice dostępne są po minimalnej cenie, a osobom w trudnej sytuacji materialnej udzielane są bezpłatnie. Podczas trzęsienia ziemi w Nepalu w 2015 roku, szkoła zaoferowała pomoc w postaci bezpłatnych usług lekarskich tysiącom potrzebujących mieszkańców Katmandu. Poza tym wsparcie w postaci darmowych leków oraz pobytów stażystów kliniki trafia do kilku wiejskich społeczności górskich; większość mieszkańców tych miejsc nie ma dostępu do nowoczesnych lekarzy i udogodnień infrastruktury medycznej. Wsparcie udzielane przez klinikę obejmuje również wykonywanie wedle potrzeb pacjentów niezbędnych rytuałów mających na celu rozproszenie szkodliwej energii przesłaniającej ich siłę życiową.

 

Studenci:

Większość studentów Szkoły Sorig Bhumshi pochodzi z położonych w Himalajach regionów Tybetu i Nepalu. Jest tak, ponieważ społeczności, z których pochodzą, pokładają ogromną wiarę w tym systemie medycznym, gdyż to na nim właśnie polegali ich przodkowie, aby wieść zdrowe życie. Mocno wierzą w to, że nie powinien on zostać zastąpiony przez nowoczesną medycynę, ze względu na jego własną siłę, która może wspierać działanie nowoczesnych leków, a ostatecznie wspólnie mogą w większym stopniu pomóc ludzkości.

Jeśli chodzi o naukę w szkole, poza umiejętnością czytania i pisania w języku tybetańskim oraz zdecydowaniem i żywym zainteresowaniem udziałem w kursie nie zostały określone żadne konkretne wymagania dla kandydatów. Obecnie mamy ponad 20 uczniów z Tybetu oraz z nepalskich dystryktów Dolpa i Humla. Od początku swojego istnienia szkoła zapewnia swoim uczniom wyżywienie, zakwaterowanie i edukację bez żadnych kosztów. Podejście takie pozwalało studentom z optymizmem patrzeć w przyszłość, jednocześnie dając im sposobność odwzajemnienia się swoim społecznościom. Jego celem jest zachowanie i rozkwit drogocennej doktryny Sowa Rigpa dla następnych pokoleń.”

 

Program nauczania:

Studenci pierwszego roku zapoznają się z podstawami Sutry Serca Błękitnego Nieba (ཐུགས་ འབུམ་ མཁའ་ སྔོན་) i szkolą się w rozpoznawaniu moczu i kału wedle nauk Białej Sutry Medycznej (སྨན་ འབུམ་ དཀར་ པོའ ི་). Studenci drugiego roku pobierają wiedzę głównie w zakresie mających formę proszków, płynów i pigułek leków z Białej Sutry oraz koncentrują się na zrozumieniu trzech wymienianych w Sutrze humorów związanych z chorobami. Na trzecim roku studenci pobierają nauki na temat różnych chorób, które powstają z zimna i gorąca. W ramach programu czwartego roku przyszli adepci medycyny zaznajamiają się głównie z chorobami związanymi z głową i poznają strukturalną analizę narządów w oparciu o Sutrę Chorób. W oparciu o Sutrę Badania (དཔྱད་ འབུམ་) na piątym roku studenci przyswajają tematy związane z pełną fizjologią człowieka od urodzenia do śmierci, jak też przyczyny i rodzaje chorób oraz infekcji. Szósty rok to całoroczny staż w miejscu pracy, w trakcie którego działalność stażysty podlega weryfikacji. Po ukończeniu szóstego roku absolwenci otrzymają certyfikat Kachupy. Studenci siódmego roku zyskują zrozumienie szkodliwych energii i trujących chorób wedle Sutry Chorób, jak też zapoznają się z działaniem leków opartych na sutrach medycznych. Na ósmym roku studenci zyskują zrozumienie pięciu działań oczyszczających, nabywają umiejętność zakładania opatrunków oraz przyswajają inne metody leczenia oparte na sutrach medycznych. Na roku dziewiątym przyszli lekarze zyskują umiejętność podejmowania i przeprowadzania kompletnych procedur farmaceutycznych. Po zakończeniu dziewiątego roku nauki absolwenci otrzymują certyfikat Menrampy.

 

Obok studiów nad powyżej przedstawionymi obszarami, studenci biorą udział w zajęciach z zakresu współczesnej nauki, głównie biologii, co pozwala im zapoznać się z aspektami nowoczesnej medycyny i może stanowić dla nich zachętę do lepszego zrozumienia jej w przyszłości. Szkoła regularnie zaprasza w charakterze prelegentów innych Amchi, co ma studentom pomóc poszerzyć swą wiedzę fachową, a także zrozumieć jakie znaczenie ma przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie. Z drugiej strony, w celu wzbogacenia praktycznego aspektu edukacji, studenci biorą udział w codziennych praktykach zawodowych pod okiem swych nauczycieli. Co roku odbywa się też tygodniowy rytuał Buddy Medycyny z udziałem nauczycieli, w czasie którego studenci otrzymują wiedzę na temat wykonywania rytuałów. Krótsza wersja rytuału, również z udziałem nauczycieli, wykonywana jest każdego 8. dnia miesiąca księżycowego. Rytuały te uważane są za jedną z głównych części studiów nad naukami Sorig. W celu poszerzenia wiedzy studentów szkoła organizuje również comiesięczne warsztaty na różne wybrane przez nich tematy. Regularnie recytowane są sutry medyczne, wykonywane są też codzienne modlitwy poranne i wieczorne. Oprócz tego szkoła wydaje rocznik szkolny pt. „Chebu Trishe”, na którego łamach publikowane są artykuły autorstwa studentów.

 

Instruktor/Założyciel/Amchi Tsultrim Sangye
1940-21.01.2011
Amchi Tsultrim Sangye (zm.)
22.02.1988 - 2005
Geshe Lodoe Choglak
2006 - 2007
Geshe Sherab Kunsal (zm.)
2008 – 10.10.2009
Geshe Yungdrung Gyatso
12.2009 - 10.2010
Geshe Denyi Shedrup
4.12.2011 – do chwili obecnej
Namsay Lama (Główny Amchi Szkoły Sorig)
26.07.2011 - do chwili obecnej

Od 2007 roku szkołą zarządza Fundacja Bonpo

Geshe Lodoe Chogleg – dyrektor
zm. Gen Sherab Kunsel
Geshe Yungdrung Gyatso
A obecnie Geshe Denyi Shedrub

Zgodnie z zaleceniami czcigodnego Khenpo Tenpy Yungdrunga Rinpocze i Fundacji Bonpo, po śmierci gen. Ragshi Tsultrima Sangye w 2011 roku, głównym lekarzem kliniki mianowany został jeden z jego najlepszych uczniów, Amchi Namse Dragpa.

Programy nauczania

Podstawy Sutry Serca Błękitnego Nieba

Studenci pierwszego roku zapoznają się z podstawami Sutry Serca Błękitnego Nieba (ཐུགས་ འབུམ་ མཁའ་ སྔོན་) i szkolą się w rozpoznawaniu moczu i kału wedle nauk Białej Sutry Medycznej (སྨན་ འབུམ་ དཀར་ པོའ ི་).

Biała Sutra

Studenci drugiego roku pobierają wiedzę głównie w zakresie mających formę proszków, płynów i pigułek leków z Białej Sutry oraz koncentrują się na zrozumieniu trzech wymienianych w Sutrze humorów związanych z chorobami.

Choroby z zimna i gorąca

Na trzecim roku studenci pobierają nauki na temat różnych chorób, które powstają z zimna i gorąca.

Sutra Chorób

W ramach programu czwartego roku przyszli adepci medycyny zaznajamiają się głównie z chorobami związanymi z głową i poznają strukturalną analizę narządów w oparciu o Sutrę Chorób.

Fizjologia człowieka

W oparciu o Sutrę Badania (དཔྱད་ འབུམ་) na piątym roku studenci przyswajają tematy związane z pełną fizjologią człowieka od urodzenia do śmierci, jak też przyczyny i rodzaje chorób oraz infekcji.

Staż

Szósty rok to całoroczny staż w miejscu pracy, w trakcie którego działalność stażysty podlega weryfikacji. Po ukończeniu szóstego roku absolwenci otrzymają certyfikat Kachupy.

Szkodliwe energie i trujące choroby

Studenci siódmego roku zyskują zrozumienie szkodliwych energii i trujących chorób wedle Sutry Chorób, jak też zapoznają się z działaniem leków opartych na sutrach medycznych.

Pięć działań oczyszczających

Na ósmym roku studenci zyskują zrozumienie pięciu działań oczyszczających, nabywają umiejętność zakładania opatrunków oraz przyswajają inne metody leczenia oparte na sutrach medycznych.

Procedury farmaceutyczne

Na roku dziewiątym przyszli lekarze zyskują umiejętność podejmowania i przeprowadzania kompletnych procedur farmaceutycznych. Po zakończeniu dziewiątego roku nauki absolwenci otrzymują certyfikat Menrampy.


Praktyka studentów w terenie

Praktyka studentów w terenie odbywa się raz w roku i stanowi część programu studiów. Podczas tej wizyty studenci spędzają 3 miesiące wysoko w górach, zbierając rośliny lecznicze. Zapoznając się z nimi w praktyce, uczą się odpowiedzialnego i ostrożnego ich zbioru.

Wszyscy studenci co roku biorą udział w praktyce terenowej odbywającej się w społecznościach wysokogórskich. Praktyka taka pomaga uczniom zrozumieć biografię roślin w ich naturalnej postaci – w jej ramach poznają ich kształty, kolory, rodzaje gałęzi, liście, owoce, korzenie, smaki, zapachy itp. W ramach praktyki studenci odwiedzają różne miejsca, tak aby nauczyć się rozpoznawać różnice w fizjologii roślin w zależności od wysokości, na której rosną.

Głównym celem tych wizyt jest przekazanie uczniom praktycznej wiedzy oraz praktycznego porównania i zastosowania teorii poznawanych w ramach zajęć w salach szkolnych. Poza tym uczą się oni różnic między użyciem świeżych i suszonych części roślin. W szkole sporządza się ponad 400 rodzajów leków w postaci proszku i pigułek, przygotowywanych zgodnie ze słowami Buddy Medycyny.

Bezpłatny ziołowy obóz leczniczy

Raz w roku organizujemy 2-dniowy bezpłatny obóz leczniczy. Obóz organizowany jest w społecznościach, do których zwykle nie dotarły jeszcze nowoczesne udogodnienia, w tym lekarstwa, a które pokładają głębokie zaufanie w lekach ziołowych, ponieważ to na nich polegali ich przodkowie. Daje to również naszym studentom możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie całych procesów.

Wiedza i mądrość tradycyjnej medycyny tybetańskiej może pomóc współczesnemu człowiekowi odkryć na nowo tradycyjne metody pozwalające na dokonywanie pozytywnych zmian w swoim życiu i zachowywanie dobrego zdrowia.
Będziemy wdzięczni za wsparcie tak szlachetnego celu.

Wspomóż fundację